Patientforeninger

ADHD foreningen

Hvad tilbyder vi?

Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning og guidelines. Politisk arbejder vi med to mål: Fremme ressourcerne til ADHD og sikre, at lovgivningen tager højde for ADHD-berørte. Desuden deltager vi i udvikling og forskning. Og formidler ADHD nuanceret og positivt.

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem får en bedre hverdag.

CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese

CP Danmarks overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med spastiske lammelser.

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening skaber et netværk, hvor danske blødere og deres familie havde mulighed for at komme i kontakt med hinanden og med læger med særlig erfaring inden for bløder-sygdomme.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede

Dansk Epilepsiforening

 Epilepsiforeningens overordnede formål er at arbejde for, at mennesker med epilepsi begrænses mindst muligt i deres levevilkår. Vi er en landsdækkende frivillig forening, som er stiftet den 27. september 1962. Foreningen har i dag 6.000 medlemmer. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Epilepsiforeningen.

Dansk Fibromyalgi-Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening kæmper for de fibromyalgiramte. Patient-foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål Telefontid: Tirs-, ons- og torsdag kl. 10-14 Man- og fredag 10-12

Dansk Handicap Forbund

Vi kæmper for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre. Telefontid: man- til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-13

Dansk Parkinsonforening

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca. 7.000 mennesker i Danmark har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende ramt af sygdommen. Hovedkontors telefontid: man- til fredag fra kl. 10-14.

Danske Døves Landsforbund

Kæmper for lige muligheder for døve i Danmark

Diabetesforeningen, Hørsholm-Fredensborg

Diabetesforeningens lokalforening i Hørsholm-Fredensborg arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunernes borgere, politikere og den enkelte diabetiker. Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer, primært foredrag og anden oplyse

Foreningen Danske Døvblinde

FDDB arbejder for bedre forhold for døvblinde / synshørehæmmede. Her på siden kan du finde information om foreningens værdier, politiske program og organisation

Gigtforeningens Nordsjællandskreds

Gigtforeningen tilbyder råd og vejledning i forbindelse med gigtsygdomme og der er mulighed for at bruge os til foredrag om gigt.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Rungstedvej 1C, 1. th., 2970 Hørsholm
Tlf.: 29 26 20 40. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Følg os på facebook: www.facebook.dk/frivillighorsholm