Selvhjælpsgrupper – fællesskab når du har brug for det


Vi kan alle have brug for at mødes med andre mennesker når vi selv, eller vi som pårørende, udfordres i vores hverdag. I selvhjælps- eller netværksgrupperne mødes man med andre ligestillede der har brug for at bearbejde sociale og sundhedsmæssige problemer som f.eks. misbrug, skilsmisse, sygdom, psykiske vanskeligheder, dødsfald m.m.

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm følger Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks værdigrundlag for selvhjælpsgrupper:

Gensidighed
Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser og lytte og lære af andres fortællinger får deltagerne hjælp og støtte samtidig med, at de hjælper andre i samme situation. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.

Ligeværdighed
I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Mennesker i samme situation og med fælles udfordringer eller problemstillinger tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.

Medmenneskelighed
Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, der baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.

Rammer for grupperne
En gruppe ledes af en uddannet frivillig igangsætter. Gruppen består oftest af 5-8 deltagere, og man aftaler selv hvor ofte man mødes og hvor længe møderne varer. Regler for gruppens samvær aftales i fællesskab, men grundlæggende gælder flg.:

  • Der er tavshedspligt for både deltagere og frivillige igangsættere i gruppen.
  • Samtalen foregår i runder, og der tilstræbes lige taletid til alle, der ønsker at bidrage. Deltagerne fortæller og taler til hinanden – ikke til igangsætteren, og deltagerne instrueres i at lytte og give plads og undgå gode råd.
  • Deltagerne har hver især og sammen ansvaret for stemningen, tonen og udviklingen i gruppen
  • Igangsætteren skaber tryghed i gruppen ved at sikre klare, tydelige rammer og struktur for selvhjælpsgruppen.
  • Igangsætteren trækker sig i overensstemmelse med deltagerne, når gruppen selv kan videreføre strukturen

 

Det er gratis at deltage i en selvhjælpsgruppe, men mødedeltagelse er obligatorisk, så gruppedynamikken kan udvikles og fungere godt til alles bedste.

Hent folder om selvhjælpsgrupper her

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Rungstedvej 1C, 1. th., 2970 Hørsholm
Tlf.: 29 26 20 40. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Følg os på facebook: www.facebook.dk/frivillighorsholm