Companies starting with D

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening skaber et netværk, hvor danske blødere og deres familie havde mulighed for at komme i kontakt med hinanden og med læger med særlig erfaring inden for bløder-sygdomme.

Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm

Vores lokalforening arbejder for en levende natur i Hørsholm Kommune. Opgaver der strækker sig ud over kommunegrænsen klares i samarbejde med de respektive lokale grupper i nabokommunerne.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de ca. 55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen

Dansk Fibromyalgi-Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening kæmper for de fibromyalgiramte. Patient-foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål Telefontid: Tirs-, ons- og torsdag kl. 10-14 Man- og fredag 10-12

Dansk Handicap Forbund

Vi kæmper for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre. Telefontid: man- til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-13

Dansk Parkinsonforening

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca. 7.000 mennesker i Danmark har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende ramt af sygdommen. Hovedkontors telefontid: man- til fredag fra kl. 10-14.

Danske Døves Landsforbund

Kæmper for lige muligheder for døve i Danmark

Danske Handicaporg. Hørsholm

DHH's formål er at arbejde for forbedrede forhold til alle mennesker med handicap i Hørsholm kommune samt at være et samlingsted for kommunens interesse- og handicaporganisationer, idet der i sagens natur er offentlig tilgang til alle vores bestyrelsesmøder!

De frie Linedancers

Foreningens mål er at øge interessen for Linedance og skabe et socialt netværk for foreningens medlemmer.

De Vilde Svaner

De vilde svaner er et tilbud om samvær og fællesskab om deltagelse i kulturelle oplevelser, fritidsliv og andet, som er sjovere, når man har nogen at følges med. Der er åbent hus 1. onsdag hver måned kl. 14-16 på Rungstedvej 1c, 1. hvor interesserede mødes og tilrettelægger arrangementer

Depressionsforeningens lokalafdeling

DepressionsForeningen skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse.

DGI Nordsjælland

Sportsforening

Diabetesforeningen, Hørsholm-Fredensborg

Diabetesforeningens lokalforening i Hørsholm-Fredensborg arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunernes borgere, politikere og den enkelte diabetiker. Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer, primært foredrag og anden oplyse

DOF - Fritidsskole i Hørsholm

DOF Hørsholm Fritidsskole tilbyder dig for en bred palet af fritidsaktiviteter og inspiration til mange timers beskæftigelse og oplevelser.

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Rungstedvej 1C, 1. th., 2970 Hørsholm
Tlf.: 29 26 20 40. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Følg os på facebook: www.facebook.dk/frivillighorsholm