Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
Danmarks Bløderforening
Danmarks Bløderforening skaber et netværk, hvor danske blødere og deres familie havde mulighed for at komme i kontakt med hinanden og med læger med særlig erfaring inden for bløder-sygdomme.
Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm
Vores lokalforening arbejder for en levende natur i Hørsholm Kommune. Opgaver der strækker sig ud over kommunegrænsen klares i samarbejde med de respektive lokale grupper i nabokommunerne.
Dansk Blindesamfund
Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede
Dansk Epilepsiforening
Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de ca. 55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen
Dansk Fibromyalgi-Forening
Dansk Fibromyalgi-Forening kæmper for de fibromyalgiramte. Patient-foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål Telefontid: Tirs-, ons- og torsdag kl. 10-14 Man- og fredag 10-12
Dansk Handicap Forbund
Vi kæmper for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre. Telefontid: man- til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-13
Dansk Parkinsonforening
Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca. 7.000 mennesker i Danmark har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende ramt af sygdommen. Hovedkontors telefontid: man- til fredag fra kl. 10-14.
Danske Døves Landsforbund
Kæmper for lige muligheder for døve i Danmark
Danske Handicaporg. Hørsholm
DHH's formål er at arbejde for forbedrede forhold til alle mennesker med handicap i Hørsholm kommune samt at være et samlingsted for kommunens interesse- og handicaporganisationer, idet der i sagens natur er offentlig tilgang til alle vores bestyrelsesmøder!
De frie Linedancers
Foreningens mål er at øge interessen for Linedance og skabe et socialt netværk for foreningens medlemmer.
De Vilde Svaner
De vilde svaner er et tilbud om samvær og fællesskab om deltagelse i kulturelle oplevelser, fritidsliv og andet, som er sjovere, når man har nogen at følges med. Der er åbent hus 1. onsdag hver måned kl. 14-16 på Rungstedvej 1c, 1. hvor interesserede mødes og tilrettelægger arrangementer
Depressionsforeningens lokalafdeling
DepressionsForeningen skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse.
DGI Nordsjælland
Sportsforening
Diabetesforeningen, Hørsholm-Fredensborg
Diabetesforeningens lokalforening i Hørsholm-Fredensborg arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunernes borgere, politikere og den enkelte diabetiker. Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer, primært foredrag og anden oplyse
DOF - Fritidsskole i Hørsholm
DOF Hørsholm Fritidsskole tilbyder dig for en bred palet af fritidsaktiviteter og inspiration til mange timers beskæftigelse og oplevelser.
« Start Forrige 1 2 Næste Slut »
Powered by Sigsiu.NET