Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Find frivilligt arbejde online

Der findes muligheder på internettet for at finde frivilligt arbejde.

Frivilligjob.dk

Frivilligjob

Hjemmesiden www.frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Her ligger altid mere end 2000 opslag fra foreninger og organisationer, der søger frivillige. Side om side med opslag fra traditionelle foreninger som Røde Kors, DGI og Det Danske Spejderkorps finder du opslag fra fx græsrodsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og projekter, der er igangsat af offentlige institutioner.

 

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig var frem til lukningen 1. januar 2018 et tværministerielt landsdækkende initiativ, hvis formål var at engagere elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og organisationer.

 Projekt Frivillig havde frem til 2018 en fast bevilling på Finansloven.

Projekt Frivillig

Bevillingen bortfaldt dog pr 1. januar 2018, og Projekt Frivillig eksisterer derfor ikke længere. Frem til lukningen var Projekt Frivillig et tværministerielt samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

 Projekt Frivillig har ikke længere regionale konsulenter eller et landssekretariat. Du kan kontakte pf@frivillighed.dk, hvis du har spørgsmål til frivilligbeviset. Her vil en medarbejder fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (det nationale videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde) svare dig.

 

 

 

 

Du kan stadig udskrive gyldige frivilligbeviser.