Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vision og værdier

Der findes knap 70 frivilligcentre i Danmark. Frivilligcentrenes fælles vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm arbejder desuden efter 3 grundlæggende værdier:

En åben dør
Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode til at gribe muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger med vidt forskellige målgrupper.

Grosted
Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbejde i Hørsholm. Vi gøder jorden, vi ser muligheder, og vi fjerner barrierer både for nye og for eksisterende initiativer og fællesskaber. Vi stræber altid efter at øge kvaliteten. Både i vores eget arbejde og hos dem, vi rådgiver.

Brobygger
Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab.

Opdateret august 2019