Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder

Velkommen

Velkommen

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er samlingssted for det frivillige arbejde i Hørsholm.Vi...

Flere ældre aktive i frivilligt arbejde

Flere ældre aktive i frivilligt arbejde

Markant stigning i antallet af ældre som udfører frivilligt arbejde. VIVE, det nationale...

Lars Bjørck Olsen ny formand i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Lars Bjørck Olsen ny formand i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

  På det konstituerende møde tirsdag d. 14. maj 2019 i bestyrelsen for Frivilligcenter...

Frivilligcentret søger flere kontorfrivillige

Frivilligcentret søger flere kontorfrivillige

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm ønsker at opruste vores sekretariat og søger derfor...

Endnu en Hemingway Club åbner i Hørsholm

Endnu en Hemingway Club åbner i Hørsholm

Som omtalt i Ugebladet den 30. april var der inviteret til et informationsmøde torsdag den 2. maj...

Hørsholm Spiste Sammen

Hørsholm Spiste Sammen

Hørsholm spiser sammen 100 hørsholmborgere spiste sammen onsdag aften d. 26. april i...

 • Velkommen

  Velkommen

 • Flere ældre aktive i frivilligt arbejde

  Flere ældre aktive i frivilligt arbejde

 • Lars Bjørck Olsen ny formand i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

  Lars Bjørck Olsen ny formand i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

 • Frivilligcentret søger flere kontorfrivillige

  Frivilligcentret søger flere kontorfrivillige

 • Endnu en Hemingway Club åbner i Hørsholm

  Endnu en Hemingway Club åbner i Hørsholm

 • Hørsholm Spiste Sammen

  Hørsholm Spiste Sammen

Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm d. 29.april 2019 kl. 17.00

Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholom

mandag d. 29. april 2019 kl. 17.00 - 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Selmersbo, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Kl. 17.00 Velkomst v/bestyrelsesformand Helen Winkelmann

Kl. 17.05 Oplæg v/Postdoc, Phd, Ziggi Ivan Santini fra forskningsafdelingen for sundhed og social kontekst ved Syddansk Universitet, kommer og fortæller om ABC metoden til at forbedre sin mentale sundhed. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og den giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. En spændende metode, som er meget brugbar i foreningssammenhæng.

Kl. 18.00 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremtidige mål
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af eksternt revisionsfirma
 10. Eventuelt

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være indbetalt senest to uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på Frivilligcentrets adresse 8 dage før generalforsamlingen.

     Der serveres sandwich, af hensyn til forplejning skal vi bede om en tilmelding til  

     Tina på mail@frivillighorsholm.dk eller tlf. 29 26 20 40 senest d.23.04.2019    

     Vi glæder os til at se jer!

generalforsamling kopper og blomster