Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder

Velkommen

Velkommen

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er samlingssted for det frivillige arbejde i Hørsholm.Vi...

Corona-situationen Røde Kors hjælper

Corona-situationen Røde Kors hjælper

Corona-situationen Røde Kors hjælper Corona-situationen udvikler sig time for time. Der er et...

COVID-19 – Hørsholm hjælper

COVID-19 – Hørsholm hjælper

Hørsholm står sammen I Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm starter vi en særlig tjeneste...

Vi holder lukket frem til og med d. 13 april. 2020

Vi holder lukket frem til og med d. 13 april. 2020

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm følger myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af...

Røde Kors i Hørsholm søger besøgsvenner

Røde Kors i Hørsholm søger besøgsvenner

Dansk Røde Kors søger flere besøgsvenner. Der er et stort behov for flere besøgsvenner i...

 • Velkommen

  Velkommen

 • Corona-situationen Røde Kors hjælper

  Corona-situationen Røde Kors hjælper

 • Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

  Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

 • COVID-19 – Hørsholm hjælper

  COVID-19 – Hørsholm hjælper

 • Vi holder lukket frem til og med d. 13 april. 2020

  Vi holder lukket frem til og med d. 13 april. 2020

 • Røde Kors i Hørsholm søger besøgsvenner

  Røde Kors i Hørsholm søger besøgsvenner

Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm d. 29.april 2019 kl. 17.00

Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholom

mandag d. 29. april 2019 kl. 17.00 - 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Selmersbo, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Kl. 17.00 Velkomst v/bestyrelsesformand Helen Winkelmann

Kl. 17.05 Oplæg v/Postdoc, Phd, Ziggi Ivan Santini fra forskningsafdelingen for sundhed og social kontekst ved Syddansk Universitet, kommer og fortæller om ABC metoden til at forbedre sin mentale sundhed. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og den giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. En spændende metode, som er meget brugbar i foreningssammenhæng.

Kl. 18.00 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremtidige mål
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af eksternt revisionsfirma
 10. Eventuelt

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være indbetalt senest to uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på Frivilligcentrets adresse 8 dage før generalforsamlingen.

     Der serveres sandwich, af hensyn til forplejning skal vi bede om en tilmelding til  

     Tina på mail@frivillighorsholm.dk eller tlf. 29 26 20 40 senest d.23.04.2019    

     Vi glæder os til at se jer!

generalforsamling kopper og blomster