Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder

Velkommen

Velkommen

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er samlingssted for det frivillige arbejde i Hørsholm.Vi...

Frivillige tovholdere søges til nyt initiativ med indsamling af affald i naturen i.

Frivillige tovholdere søges til nyt initiativ med indsamling af affald i naturen i.

Hold naturen ren i Hørsholm - vil du give en hånd? Vi søger 3-4 frivillige som vil være fælles om...

Corona-situationen Røde Kors hjælper

Corona-situationen Røde Kors hjælper

Corona-situationen Røde Kors hjælper Corona-situationen udvikler sig time for time. Der er et...

COVID-19 – Hørsholm hjælper

COVID-19 – Hørsholm hjælper

Hørsholm står sammen I Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm starter vi en særlig tjeneste...

Langsom genåbning af Frivilligcenter & selvhjælp Hørsholm

Langsom genåbning af Frivilligcenter & selvhjælp Hørsholm

Langsom genåbning af Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Fra d. 8. juni 2020 Det...

 • Velkommen

  Velkommen

 • Frivillige tovholdere søges til nyt initiativ med indsamling af affald i naturen i.

  Frivillige tovholdere søges til nyt initiativ med indsamling af affald i naturen i.

 • Corona-situationen Røde Kors hjælper

  Corona-situationen Røde Kors hjælper

 • Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

  Generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

 • COVID-19 – Hørsholm hjælper

  COVID-19 – Hørsholm hjælper

 • Langsom genåbning af Frivilligcenter & selvhjælp Hørsholm

  Langsom genåbning af Frivilligcenter & selvhjælp Hørsholm

Flere ældre aktive i frivilligt arbejde

IMG 4854frivillig

Markant stigning i antallet af ældre som udfører frivilligt arbejde.

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd udgav i januar 2019 en rapport som sætter fokus på udviklingen i ældres frivillige arbejde.

Stigende levealder og flere ældre med et godt helbred har medført et øget fokus på aktiv aldring – både fra politisk side og ældreorganisationer. Borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, kan fortsætte med at være aktive ved at udføre frivilligt arbejde. Forskning viser, at frivilligt arbejde har et stort positivt potentiale for ældre borgere – for eksempel bidrager frivilligt arbejde til at give struktur i hverdagen og nye sociale kontakter.

Andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant fra 1997 til 2017. Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige. 28 procent flere 67-årige og 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden.

Det er især andelen af ældre, som er frivillige på det sociale område, der er vokset.

Selvom flere ældre udfører frivilligt arbejde, så har antallet af timer, den enkelte ældre i gennemsnit bruger på frivilligt arbejde, ikke ændret sig over tid.

Ressourcestærke ældre er oftere frivillige

Herudover viser analyserne, at det primært er de mere ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde. Relativt set flere ældre har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, hvis de samtidig lever op til et eller flere af nedenstående kriterier:

De har en videregående uddannelse

De vurderer, at deres helbred er bedre end de flestes

De har hjulpet egne børn og (sviger)forældre med en eller flere dagligdagsaktiviteter inden for den seneste måned.

Generelt er andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, lidt højere blandt mænd end blandt kvinder.

Perspektivering

Fremtidens ældre vil i gennemsnit være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, hvilket kan forventes at trække i retning af flere frivillige. Til gengæld vil den stigende folkepensionsalder sandsynligvis skubbe fremtidens ældre i retning af mere formelt i stedet for mere uformelt (frivilligt) arbejde. Det frivillige arbejde er størst i gruppen, der har forladt arbejdsmarkedet. Derfor er det sandsynligt, at en stigning i tilbagetrækningsalderen i fremtiden vil reducere andelen af frivillige ældre blandt personer i slutningen af 60’erne.

Det er dog muligt, at vi kommer til at se en stigning i andelen af frivillige i de højere aldersgrupper, for eksempel 82-87-årige. For disse årgange indikerer resultaterne markante stigninger i andelen af frivillige (selvom resultaterne er behæftede med usikkerhed grundet forholdsvis få observationer, samt at vi kun kan følge udviklingen fra 2012 til 2017 for disse aldersgrupper. Hvis den forventede positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, er det muligt, at denne aldersgruppe i fremtiden har et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde.

Er du interesseret i at læse hele rapporten, så findes den på www.vive.dk