Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Særligt for unge

studiestress

Oplever du mobning?
Kender du følelsen af at være under pres eller stresset?
Har du svært ved at overskue studielivet eller tilværelsen?
Eller oplever du mange og store forventninger og krav fra dine omgivelser eller dig selv?

Så tilbyder vi en mulighed for at mødes med ligesindede.

Vi sætter fokus på netværksgrupper og cafémøder for unge i alderen 15-25 år. Tilmelding og deltagelse er gratis, og du kan være anonym.

Når man føler sig presset kan konsekvenserne være sårbarhed, tilbagetrækning, isolation, lav selvtillid og måske depressive tanker. For nogen bliver presset så stort, at de opgiver skolen.

Hos os vil du opleve:

  • Cafémøder med relevante foredrag og input.
  • En netværksgruppe med en ung frivillig vejleder.
  • Et nyt fællesskab bestående af andre i samme situation som dig
  • Mulighed for at dele erfaringer og motivere hinanden til at finde løsninger på udfordringerne.

Deltagerne tager udgangspunkt i deres eget liv og egne erfaringer, drøfter dem i et fortroligt rum under tavshedspligt. Der er plads til åbenhed og til frit at tale om sine tanker og følelser. Vi har højt til loftet, og vi kan rumme dig. Du bestemmer, hvad og hvor meget du ønsker at dele med de øvrige deltagere.

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte sFrivilligcenteret. Ring til tlf. 29 26 20 40 eller send en mail til mail@frivillighorsholm.dk.

stress symptomer illustration med tekst til web  stress vidste du illustration med tekst til web